İnsan ve Çevre Politikası

İnsan ve Çevre Politikası

Sağlık açısından zararlı tüm faktörlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlamak ayrıca imalatın her bir evresinde emeğe saygılı, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirerek üretmek, bununla beraber doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak, israfı önlemek ve üretim faaliyetlerinin çevre üzerindeki tüm olumsuz etkilerini en aza indirmek temel politikamızdır.